Gruvor i Linde och Ramsbergs Bergslag

Stråssagruvan

Utdrag från Bergmästarberättelser 1684

Stråssa gruva i Ramsberg socken, belägen på östra Korbergs hemmans ägor och var förr i tiden en odalgruva, vilket betyder att den ägdes av bergsmän och bröts av olika rotar.

Stråssa gruvan var fördelat på två gruvlag, Ramsberg gruvan hade 3 rotar och 39 hela delar och Linde gruvans rote bestod av 4 rotar och 80 hela delar.

Enligt Bergmästarberättelsen 1721 skall gruvan ha varit igång i ungefär 100 år, vilket betyder att man började bryta där i början av 1600-talet.

Började spräng med krut hösten 1726.

I Stråssafältet ligger den Stora och gamla gruvan, Pumpgruvan och Konstportsgruvan.

 Stråssagruvan lades ner 1981.

 

Blankagruvan

Utdrag från Bergmästarberättelser 1684

Blanka gruva i Ramsberg socken, belägen på Korbergs hemmans ägor och ca 2 km söder om Stråssagruvan. Den är stor och djup och sedan urminnes tid ödelagt för stalp och vatten.

 

Kärrgruvan

Utdrag från Bergmästarberättelser 1684

Kärrgruvan öde.

Ligger väldigt nära vid Blanka, ”allenast ett halvt stenkast emellan”. Sist brukad av Wälborne Herr Louis De Geer.

 

Svartbergsgruvan

Utdrag från Bergmästarberättelser 1684

Är belägen Garphytte Krono Bergsmanshemmans ägor i Lindes socken och brukas mest av Garphytte och Nybergs bergsmän.

Ingen notering efter 1803

Uskaboda Järngruva eller Willgruvan
Utdrag från Bergmästarberättelser 1684

Ligger i Lindes socken på Uskaboda Krono Bergmanshemmans mark ett par km. nordost om Näsgruvan. Nedlagd år 1747. 

Uskabo Nääs gruvan
Utdrag från Bergmästarberättelser 1691

Består av ett långt smalt malmstreck, fördelat i 3 á 4 putor, som blev upptagna för 3 år sedan.

Brukas av Garphytte-, Uskebo- och Mårshytte bergsmän.

Nya Näsgruvorna
Utdrag från Bergmästarberättelser 1749

Ligger på Uskaboda Krono Bergsmanshemmans ägor i Lindes socken endast 1/8 dels mil öster ut ifrån byn. Är indelat i två gruvlag. 

Uskaboda södra Näsgruva
Utdrag från Bergmästarberättelser 1755

Gruvan är belägen i Linde socken och ligger på Uskaboda Krono Bergmanshemmans ägor och består av 12 hela delar. 


Inom Ramsbergs församling

Fältspatgruva

Forshammars Bergverk
Fältspat började brytas 1909 vid Klinttjärnen i Norra Allmänningsbo, en dryg mil öster om Ramsberg. Verksamheten kom med tiden att benämnas Forshammars bergverk.
Den från början blygsamma verksamheten utökades 1927, då ett nytt kross- och malverk uppfördes (Malverk I). Från det närbelägna dagbrottet hämtades fältspat som i malverket krossades i två steg, varefter det maldes i en kulkvarn till stenmjöl.
Forshammars bergverk är idag den enda bevarade anläggningen av sitt slag i Sverige. Den tekniska utvecklingen från 1927 och fram till idag finns bevarad i obruten kontinuitet. Fältspatsmjöl från Forshammar används idag bland annat som råvara vid tillverkning av porslin av olika slag, i glas- och färgtillverkning samt vid framställning av belagda svetselektroder.

 

Reboda gruvan
Utdrag från Bergmästarberättelser 1684

Är en liten gruva belägen på hyttebacken och brukas av 4 bergsmän. Ingen notering efter 1691. Upptagen igen på 1759 av Reboda bergsmän. 

Oxgruvan och Bäckegruvan
Utdrag från Bergmästarberättelser 1684

Ligger på Gammelbo eller Fanthytte säteris ägor i Ramsbergs socken. Har brukats av Fanthytte Frälse Masugn.
Ingen notering efter 1691 

Stripagruvan
Utdrag från Bergmästarberättelser 1684

Ligger på Guldsmedshytte Krono Bergsmanshemmans ägor i Lindes socken, nordväst om Guldsmedshyttan. Öde liggande sedan många år.
Ingen notering efter 1691.

Glittran och Jordegruvan
Utdrag från Bergmästarberättelser 1684

Är belägen norr om Gränshyttan och brukades av Gränshytte- och Nybergsborna, men är för några år sedan ödelagda.

 

Öskebohytte Ö-gruva
Utdrag från Bergmästarberättelser 1684

Där mäktar ingen uppta för vattentilldrag, då sjön ligger runt om.  

Ingelshytte gruva
Utdrag från Bergmästarberättelser 1684

Gruvan i Ingelshyttan är slut och alldeles utgången. Åter upptagen 1767.

 Mossegruvan eller Krampegruvan
Utdrag från Bergmästarberättelser 1691

Ligger på Gränshytte marken och brukas av Gränshytte- och Nybergsborna och drivs på 11 hela delar.Mossgruvan kan bara drivas när det är en torr sommar.
Ingen notering före 1745.

 Gränshytte eller Krampgruvan
Utdrag från Bergmästarberättelser 1745

Upptagen återigen år 1744 på 11 hela delar. Ligger uppå Gränshyttans Krono Bergmanshemmans ägor, 1/4- dels mil från byn.
Nedlagd 1749.

Gränshytte Lilla Krampgruvan
Utdrag från Bergmästarberättelser 1753

Ligger strax bredvid den gamla gruvan och som några av Gränshytte bergsmän i förlidet år upptog.Nedlagd 1763

 Kattegruvan
Utdrag från Bergmästarberättelser 1753

Ligger även den på Gränshyttan Krono-bergsmanshemmans ägor och som Bergsfogden Törngren, efter erhållen mutsedel, i år låtit ta upp. Ligger strax norr om Gränshyttans by.

 Nybergs järngruva
Utdrag från Bergmästarberättelser 1753

Ligger på Nybergs Krono-bergsmanshemmans ägor. Nedlagd 1750.

 Sandgruvan
Utdrag från Bergmästarberättelser 1752

Ligger på Ingelshytte Krono-bergsmanshemmans ägor i Lindes socken och har i år efter behörigt tillstånd blivit med arbete belagd av bergsmän ifrån Nya Kopparberget jämte jordägaren vid Ingelshyttan. Gruvlaget består av 12 hela delar.
Nedlagd 1754.

1767 åter upptagna och arbetas av ett intressentskap om 12 delar.

Gammelbergs gruvan
Utdrag från Bergmästarberättelser 1764

Blev år 1763 upptaget på Fanthyttans Krono-bergsmanshemmans ägor i Lindes socken och består av ett 28 hela delar.