HAMMARE

LINDE/RAMSBERG FAGERSTA HÄLLEFORS
NORA AVESTA LUDVIKA
NORBERG SALA VÄSTERÅS
KÖPING ARBOGA KUNGSÖR

Hamrar och Hyttor i Skinnskattebergs bergslag