HYTTOR i Västanfors församling
 

 

 

Ägare:

Hyppenbenning:

 

Ända till år 1716 hade Västanfors bruk hytta i Hyppenbenning. Bockhammars patronen var ägare till halva hyttan

Skrikbo:

 

Adolph Månsson Christernin ägare till halva Skrikbo. Och Bergsmännen Lars Olsson, Abraham Olsson, Anders Olsson, Anders Olsson och Hans Holstensson

 

1748   

Ägde Västanfors patronen hälften av hyttan           

Hedkärra:

 

Bergsmännen Lars Olsson, Abraham Olsson,

           

 

Anders Olsson, Anders Olsson och Hans Holstensson 

Onsjö:

 

Adolph Månsson Christernin ägare till 1/3 i Onsjö medan Västanfors patronen Carl Hasselberg ägde 1/3 i Onsjö. Och Bergsmännen Anders Olsson och Hans Olsson den återstående delen i hyttan.

 

1748

Ägde Västanfors patronen hälften av hyttan  

Västanfors:

1748  

Västanfors patron Adolph Adolppphsson Christernin. Han fick tillstånd att bygga en hytta, men han började inte att blåsa i hyttan fören år 1756.

 

1768

Blev Jean Bedoire ägare till hyttan.

 

1883

Byggdes en ny rostugn, tuggarhuset byggdes av Anders Gustaf Hagelin ifrån Aspbenning

Aspbenning:

 

Han flyttade hyttan till Aspbenningsidan om forsen,vid kanalens anläggning.

 

1781  

Blåsningen hade upphört år 1718, hyttan var kvar 1789.   

Västanfors:

18??   

Ny hytta i västanfors, flyttades från Meling. Hyttan byggdes upp av Witfeldt från Norberg.

 

1859

Var hyttan klar och första blåsningen skedde i september - Claes Gotthard Åhrberg

 

1883

Rev man ner Brännugnarna och höll på att riva tuggarhuset.

Melings hyttor.

1789

Västanfors patronen Jean Bedoire  ägde en 1/4, och Semla patronen Gabriel Timm  ägde en 1/4, Fagersta patronen Anders Barchaeus ägde en 3/8,
samt 9 st. Bergsmän i Meling och Aspbenning för 5/12

 

1802

Ägde Anders Timm 1/8 och Anders Barchaeus ägde en 3/8Och Lars Stockenström ägde 1/12 i Melings hytta Bergsmännen Anders Andersson på Knutsgården, Jakob Jacobsson på Knutsgården, Hans Andersson på Oppgården, Olof Andersson på Oppgården och Per Andersson i Nergården samt Hans Persson, Per Hansson, Olof Hansson och Per Jakobsson i Meling Hade tillsammans 5/12 dela i Melings hytta.
Västanfors patronen Jean Bedoire hade största delen därför att han ägde halva Semla ända fram till 1811

 

1819   

Semla patronen G.C. Timm i Meling 1819-1851

 

1821

Carl Fredrik Bedoire till 1821

 

1821

Wilhelm Tottie

 

1821

Salomon von Stockenström 1821-1851

 

1851

Claes Gotthard Åhrberg för Västanfors.

Meling:

 

Thomas Aspelin på Fagersta och Åhrberg på Västanfors, samt ortens bergsmän hade en hytta i Meling. Hyttan lades ner på 1850-talet. Hyttan lades ner och flyttades till Västanfors.

Semla:

 

Semla patronen G.C. Timm

 

1811   

Salomon von Stockenström 1811-1851. Ägde halva hyttan

Fagersta:

1814  

Salomon von Stockenström 1814-1851. Thomas Aspelin