Bergslagen
Historik
Statistik

Bergsstaten
Statens organisation för frågor om gruvverksamhet och bergsbruk härstammar från den 14 februari år 1637. Då beslutade drottning Kristinas förmyndarregering med Axel Oxenstierna i spetsen om fullmakt och instruktion för den nya myndigheten Generalbergsamtet.

I Sverige totalt 12 Bergmästardömen

1:a bergmästardömet:  Sala silverbergslag.
2:a bergmästardömet: Stora Kopparbergs bergslag.
3:e bergmästardömet: Nya Kopparberg och Hällefors silververk, Grythytte och Hjulsjö (samt från 1845 Lindes) bergslager.
4:e bergmästardömet: Öster- och Västerbergslagen med Dalarna och Västmanland.
5:e bergmästardömet: Nora och Linde bergslager jämte Närke och Västergötland.

6:e bergmästardömet: Värmland jämte Dalsland och Bohuslän.
7:e bergmästardömet: Uppland med Roslagen samt Gästrikland och Hälsingland.
8:e bergmästardömet: Södermanland och Östergötland jämte Kalmar och Jönköpings län.
9:e bergmästardömet: Skåne och Kronobergs län.
10:e bergmästardömet: Norrbotten med lappmarkerna.
11:e bergmästardömet: Finland.
12:e bergmästardömet: Västernorrland(Jämtland, Härjedalen, Medelpad och Ångermanland.


Som mest fanns det tolv bergmästardömen i Sverige. Det var under senare hälften av 1700-talet. Från och med 1875 begränsades antalet distrikt till sex. Därefter har ytterligare organisationsförändringar reducerat antalet: - år 1929, den 1 juli, blev det fem distrikt, -år 1937, den 1 september, fyra distrikt, - år 1974, den 1 juli, två distrikt.Den 1 juli 1998 upphörde distriktsindelningen enligt beslut av Sveriges Riksdag. Därmed är Bergsstaten numera en sammanhållen myndighet med hela landet som verksamhetsområde under ledning av en bergmästare. I Luleå finns huvudkontoret och i Falun ett lokalkontor.

 

Bergslagens Juridiska indelning
Bergmästardömet är även det uppdelat i bergsfögderier och bergstingslag.
Till denna administration hör dessutom tre geschworner för uppsikten över gruvdriften,
och två
övermasmästare för hyttväsendet .
 

3 Bergmästaredömen

6 Bergsfögderier

12 Bergstingslag

Nora Bergslags och Närke

Nora

Pershyttan. Dalkarlsberg. Nyberg o. Striberg.

Lekeberg

Lekeberg.

Lerbäck

Lerbäck.
Nya Kopparbergs

Nya Kopparberg m.m.

Kopparberg. Hjulsjö. Grythyttan o. Hällefors.

Linde och Ramsberg

Linde och Ramsberg.
Värmlands

Karlskoga

Karlskoga

Statistiska_jämförelser